Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

 

1. Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm) organem administracji rządowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

 

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy działający w imieniu własnym w sprawach:

 

a) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

 

2. Komendant powiatowy (miejski) Policji,

3. Komendant komisariatu Policji.

 

2. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy realizuje realizuje zadania określone w ustawach.

 

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie określają:

1. Zarządzenie Nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z 28. 09.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych. bip.kgp.policja.gov.pl/download.php

2. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie z 04.09.2006 r. bip.kgp.policja.gov.pl/download.php

3. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie z 23.09.2008 r. bip.kgp.policja.gov.pl/download.php

4. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie z dnia 19.12.2008 r. bip.chelmno.kpp.policja.gov.pl/download.php

5. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie z dnia 28.01.2009 r. bip.chelmno.kpp.policja.gov.pl/download.php

6. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie z dnia 10.03.2009 r. bip.chelmno.kpp.policja.gov.pl/download.php

7. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie z dnia 18.06.2012 r. http://bip.chelmno.kpp.policja.gov.pl/download/93/18645/regulaminz18062012.pdf

8. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie z dnia 26.09.2012 r. http://bip.chelmno.kpp.policja.gov.pl/download/93/18646/Regulaminz26092012.pdf

 

Metryczka

Data publikacji 03.10.2008
Data modyfikacji 08.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Sobieralska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Sobieralska KPP Chełmno
Osoba modyfikująca informację:
kom. Agnieszka Sobieralska
do góry